SOURCERERS

Software developers, Testers, Projectleiders

  • Blog
  • Eén plek van opslag, geen redundantie.

Eén plek van opslag, geen redundantie.

Een groot deel van het IT-budget wordt uitgegeven aan interfaces tussen applicaties, vaak via een middleware-pakket, soms via API's. Dit is nodig omdat iedere applicatie zijn eigen database heeft en er grote overlappingen zijn in de opgeslagen informatie. Een adres van een klant van een bedrijf wordt in dat bedrijf vaak in meerdere databases opgeslagen. Voorraadniveau's van artikelen worden vaak in de magazijn-applicatie en in de financiële administratie apart opgeslagen. Om de gegevens aan elkaar gelijk te houden, zijn de interfaces nodig. API's, EDI's, IDOC's, etc. Zowel het creëren als het onderhouden van deze interfaces is een kostbare zaak. De noodzaak voor deze interfaces kan verminderd worden, en zelfs geheel tot nul worden gereduceerd, door ieder informatie element in slechts één database te onderhouden, en iedere bedrijfsapplicaties voor dat betreffende informatie element aan die database te verbinden.

Dat lijkt in eerste instantie onmogelijk en ingewikkeld, maar het is al jaren in gebruik bij alle ERP-systemen. Een systeem als SAP gebruikt applicatie-servers voor de afhandeling van alle functionaliteiten. Applicatie-server zijn niet identiek, maar zijn vaak toegewezen aan functionele gebieden zoals Financiën of Voorraadbeheer en verschillen in data- en programma-gebruik. Echter ondanks dat gebruiken ze én en dezelfde database-server voor het beheren, lezen en schrijven van de data.

Een goed voorbeeld van een wereldwijd gebruikt informatie element dat op slechts één plaats wordt beheerd is de domeinnaam. Voor iedere domeinnaam is er slechts één organisatie die de domeinnaam beheert en kan wijzigen, maar vanaf iedere op internet aangesloten computer is altijd direct bekend welk ip-nummer erbij hoort. Wat houdt ons tegen om hetzelfde systeem te hanteren voor de adres-gegevens van onze klanten?

Opdrachtgevers vinden

Software developers, Testers, Projectleiders